Tansiyon Hastalığında Beslenme

Tansiyon, damarlarda kan dolaşım sırasında bir basınç uygular bu basınca denir. Tansiyon hastalıkları hipotansiyon ve hipertansiyon olarak iki şekilde görülür. Erişkinlerde normal kan basıncı 120/80 mmHg ve biraz altıdır. Hipotansiyon ise kan basıncının 90/60 mmHg daha düşük olmasıdır. Hipertansiyon, kan basıncının 140/90 mmHg’ den yüksek olmasıdır. Ani yükselme ve düşmelere bağlı tansiyonun kontrol altına alınması hayati önem taşır.  Beslenme programının tansiyon hastalıklarının oluşumu ve tedavisinde önemi oldukça fazladır. Diyetle alınacak olan sodyum, kalsiyum, potasyum, yağ, magnezyum kan basıncı üzerinde etkili olan besin ögeleridir. Bu besin ögelerinin tüketimini düzenleyecek şekilde hazırlanan beslenme programı tansiyon hastalarının sağlığı için önemli olacaktır.