Çocuklarda Beslenme

Çocukluk dönemini okul öncesi dönem ve okul çağı dönemi olmak üzere ayırırsak her dönemin enerji ihtiyacı ve beslenme düzeni değişiklik göstermektedir. Okul öncesi dönem çocuklarının kalıcı alışkanlıkların edindiği dönemdir. Bu dönemde kazandırılacak sağlıklı beslenme düzeni ileri ki yaşlarda daha sağlıklı ve kaliteli yaşam geçirilmesi için önemlidir. Okul çağı dönemi çocukların ev dışı beslenmesinin arttığı, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde beslenmenin sağlıklı yaşam ve okul başarısı için önemi artmaktadır.